Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

O Instytucie

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych funkcjonuje w strukturze Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 2013 roku. Najważniejszą misją Instytutu jest dbałość o tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju jego pracowników oraz studentów, co pozytywnie oddziałuje nie tylko na jakości działania jednostki, ale również na wizerunku całej Uczelni. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy, Instytut stale poszerza swoją ofertę edukacyjną, czemu sprzyja wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców o interdyscyplinarnych zainteresowaniach naukowych i dydaktycznych. Aktualnie Instytut prowadzi rekrutację na studia na kierunkach: praca socjalna, turystyka i rekreacja, zarządzanie (kierunek w przygotowaniu), zarządzanie w służbach społecznych – zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Ponadto w ofercie edukacyjnej znajdują się studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie kryzysowe oraz studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska. Wszystkie kierunku prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

specjalności:

 • animacja w turystyce i rekreacji
 • hotelarstwo
 • pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce
 • turystyka międzynarodowa

O kierunku

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem dla osób, które są ciekawe świata i fascynują się podróżami. Program studiów umożliwia nabycie wiedzy ogólnej z zakresu między innymi nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Interdyscyplinarność kierunku sprawia, że jego absolwenci są pożądani na współczesnym, globalizującym się rynku pracy.

 

Studiując turystykę i rekreację:

 • zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu między innymi nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych;
 • zrozumiesz zjawiska zachodzące w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej;
 • zdobędziesz umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy i czasu wolnego oraz przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych;
 • nabędziesz kompetencje w zakresie planowania i organizowania wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, kolonie, obozy wędrowne);
 • nabędziesz kompetencje społeczne i kulturowe niezbędne do pracy w turystyce i zespołach międzynarodowych;
 • zdobędziesz umiejętności potrzebne do podjęcia pracy na rynku turystycznym; • nauczysz się sprawnego posługiwania literaturą i różnymi źródłami informacji (Internetem, materiałami kartograficznymi, odbiornikiem GPS);
 • poszerzysz swoje horyzonty oraz nabędziesz szeroką wiedzę dotyczącą wielu regionów turystycznych w Polsce i na świecie.

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę składającą się zarówno z naukowców, jak i praktyków – między innymi przewodników miejskich i górskich, pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, animatorów czasu wolnego;
 • wziąć udział w inspirujących ćwiczeniach terenowych (między innymi w obozie turystyki aktywnej, regionalnych ćwiczeniach terenowych zagranicznych, regionalnych ćwiczeniach terenowych z krajoznawstwa), gdzie teoria spotyka się z praktyką;
 • rozwijać swoje zainteresowania naukowe poprzez między innymi uczestnictwo w kołach naukowych, wspomaganie badań prowadzonych przez pracowników Katedry Turystyki i Badań Regionalnych (KTiBR) oraz prowadzenie własnych badań pod okiem doświadczonej kadry;
 • uczestniczyć w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a także występować na nich w roli prelegenta;
 • brać czynny udział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych eventów współorganizowanych przez Instytut;
 • realizować praktyki studenckie w wielu interesujących przedsiębiorstwach i organizacjach, z którymi współpracujemy (między innymi w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Centrum Kongresowym ICE Kraków, hotelach Louvre Hotels Groups, Radisson Blu i Hilton Garden Inn, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, agencjach eventowych Animator i Hula Events, i wielu innych);
 • realizować zagraniczne praktyki studenckie;
 • uczestniczyć w programie wymiany studentów Erasmus+ (wśród możliwych kierunków wyjazdów znajdują się uczelnie między innymi w Portugalii, Turcji czy we Włoszech).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu specjalności animacja w turystyce i rekreacji będziesz mógł/mogła pracować w ramach własnej działalności gospodarczej lub we współpracy z różnymi podmiotami gospodarki społecznej i rynkowej, w szczególności jako:

 • animator czasu wolnego dzieci i młodzieży w centrach zabaw dziecięcych, klubach sportowych, domach kultury i świetlicach;
 • animator czasu wolnego dorosłych w klubach seniora, klubach fitness, świetlicach środowiskowych;
 • animator czasu wolnego w hotelach w kraju i za granicą (we współpracy z biurami podróży);
 • animator/organizator czasu wolnego w firmach, korporacjach i przedsiębiorstwach;
 • animator w firmach eventowych organizujących konferencje, koncerty oraz duże imprezy masowe oraz obsługujących uroczystości rodzinne.

Po ukończeniu specjalności hotelarstwo będziesz posiadał/-a kwalifikacje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w hotelach oraz w innych obiektach noclegowych (między innymi pensjonaty, hostele), a w szczególności jako:

 • pracownik działu rezerwacji;
 • pracownik recepcji hotelowej;
 • menedżer hotelu;
 • specjalista do spraw organizacji szkoleń i konferencji;
 • specjalista do spraw relacji z gośćmi (guest relations).

Po ukończeniu specjalności pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce będziesz mógł/mogła pracować w ramach własnej działalności gospodarczej lub we współpracy z różnymi podmiotami gospodarki społecznej i rynkowej, w szczególności jako:

 • pilot wycieczek;
 • przewodnik miejski, w tym między innymi w obiektach muzealnych, galeriach, skansenach;
 • przewodnik górski, po uzyskaniu uprawnień państwowych, w obszarze Beskidów, Sudetów i Tatr;
 • przewodnik terenowy, łącząc funkcje wyżej wymienionych zawodów w obrębie tras tematycznych, ścieżek edukacyjnych, stref chronionych.

Po ukończeniu specjalności turystyka międzynarodowa będziesz przygotowany/-a do pracy przy obsłudze międzynarodowego ruchu turystycznego (między innymi w biurach podróży specjalizujących się w turystyce zagranicznej, portach lotniczych, międzynarodowych organizacjach i przedsiębiorstwach turystycznych). Nabędziesz także odpowiednie kompetencje do pracy w zespołach międzynarodowych (w różnych branżach), gdzie wymagane są kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

DANE KONTAKTOWE

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych