Instytut Pedagogiki

O Instytucie

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zajmuje się prowadzeniem interdyscyplinarnych badań naukowych oraz działalnością dydaktyczną w zakresie pedagogiki i pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W ramach swojej działalności podejmuje również współpracę z innymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami edukacyjnymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Działają w nim liczne koła naukowe, rozwijające zainteresowania studenckie. Mieści się przy ul. Romana Ingardena 4 (blisko znajdują się między innymi krakowskie Błonia, Park im. Henryka Jordana, Biblioteka Jagiellońska oraz Rynek Główny).

Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

specjalności:

  • społeczno-opiekuńcza (nauczycielska)
  • promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (nauczycielska)

O kierunku

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich, zainteresowanych pracą pedagoga, andragoga, wychowawcy: w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej, animatora czasu wolnego młodzieży, pedagoga animacji kulturalnej a także gerontopedagoga w instytucjach i organizacja dla osób starszych.

 

Praca po studiach

Absolwent promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień jest przygotowany do pełnienia roli: specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, wykładowcy na kursach (edukator, trener). Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne, w ramach którego posiadł kompetencje niezbędne do profesjonalnego organizowania i przeprowadzania procesu kształcenia, w tym realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych oraz efektywnego komunikowania się z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej w szkole oraz innych instytucjach.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

9.30–10.00
miejsce: ul. Ingardena 4, sala 407
wykład „Pedagodzy na start”
studenci pedagogiki pod opieką nauczyciela akademickiego | Instytut Pedagogiki

 

 

10.30–11.00
miejsce: ul. Ingardena 4, sala 407
wykład „Skuteczna komunikacja”
studenci pedagogiki pod opieką nauczyciela akademickiego | Instytut Pedagogiki

 

11.00–13.00
miejsce: ul. Ingardena 4, sala 206
wykład „Jak wytresować smoka, który mieszka w nas”
mgr Jacek Milczanowski | Instytut Pedagogiki

 

 

12.30–13.00
miejsce: ul. Ingardena 4, sala 407
wykład „Jak rozwijać zainteresowania i pasje?”
studenci pedagogiki pod opieką nauczyciela akademickiego | Instytut Pedagogiki

DANE KONTAKTOWE

Instytut Pedagogiki

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
instytutpedagogiki@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Pedagogiki