Instytut Pedagogiki Specjalnej

Pedagogika specjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)

specjalności:

  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
  • logopedia
  • wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzm

O kierunku

Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w charakterze nauczyciela-wychowawcy oraz terapeuty, rehabilitanta dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

 

Praca po studiach 

Absolwent dysponuje interdyscyplinarną, specjalistyczną wiedzą w zakresie projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych, edukacji oraz terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami. Praktyki zawodowe w placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego umożliwiają rozwijanie oraz pogłębianie wiedzy zdobywanej w trakcie studiów. Absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze: pedagogów specjalnych (w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego), nauczycieli w placówkach specjalnych dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych (zgodnie z wybraną specjalnością).

 

Absolwent kierunku pedagogika specjalna zdobywa zawód pedagoga specjalnego.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

10.00–13.00
miejsce: ul. Ingardena 4, sala 212
spotkanie z przedstawicielami Służby Więziennej z okręgu katowickiego
(W trakcie spotkania będzie możliwość poznania specyfiki pracy penitencjarnej w aresztach śledczych i zakładach karnych, jak również warunków przyjęć do pracy w tych placówkach po ukończeniu kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Przewidziano możliwość indywidualnych rozmów z funkcjonariuszami dla zainteresowanych osób.)
| Instytut Pedagogiki Specjalnej

 

11.30–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 37)
spotkanie z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej
| Instytut Pedagogiki Specjalnej

DANE KONTAKTOWE

Instytut Pedagogiki Specjalnej

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ipsp@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Specjalnej