Instytut Nauk o Zdrowiu

O Instytucie

Instytut Nauk o Zdrowiu rozpoczął działalność 1 października 2023 roku. Od samego początku funkcjonowania Instytutu podejmowano przedsięwzięcia mające na celu stworzenie optymalnych warunków dla jego działalności naukowej i dydaktycznej, jak również dla bieżącej działalności organizacyjnej. Obecnie Instytut Nauk o Zdrowiu oferuje kształcenie na kierunkach: bezpieczeństwo zdrowotne, logopedia, pielęgniarstwo (nowość o ofercie).

Bezpieczeństwo zdrowotne (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

specjalności:

  • coaching zdrowia
  • zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego

O kierunku

Absolwent kierunku bezpieczeństwo zdrowotne przygotowany będzie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa zdrowotnego w jednostkach i instytucjach kształtujących postawy prozdrowotne społeczeństwa oraz koordynacji działań z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego w firmach i instytucjach. Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności predestynują absolwentów kierunku do podjęcia pracy w charakterze pracowników cywilnych w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, służby specjalne, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna), organizacjach pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa oraz instytucjach samorządowych. Absolwent może także uzyskać tytuł Ratownika, zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (Dz. U 2006 nr 191 poz. 1410) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U.2007 nr 60 poz. 408).

 

Praca po studiach 

Ukończenie specjalności coaching zdrowia uprawnia do pracy w charakterze trenera i edukatora/promotora zdrowia. Absolwent specjalności będzie przygotowany do prowadzenia sesji coachingowych dla osób zainteresowanych poprawą zdrowia i samopoczucia. Może prowadzić warsztaty, seminaria, czy wykłady i prelekcje na temat zdrowego stylu życia. Ukończenie specjalności coaching zdrowia daje możliwość zatrudnienia między innymi w centrach wellness i klubach fitness, klinikach zdrowia, jak również innych miejscach świadczących usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, żywienia, aktywności fizycznej czy zarządzania stresem.

 

Ukończenie specjalności zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego uprawnia do pełnienia roli zawodowej analityka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, koordynatora jednostek działających na rzecz ochrony zdrowia, w tym samorządowych.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

12.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 545
wykład „Kierunek studiów oraz perspektywy rozwoju zawodowego w pielęgniarstwie”
dr n. med. Katarzyna Major, mgr Monika Malska | Instytut Nauk o Zdrowiu

DANE KONTAKTOWE

Instytut Nauk o Zdrowiu

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 66 00
inz@uken.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Nauk o Zdrowiu