Instytut Matematyki

O Instytucie

Instytut Matematyki kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcenie możliwe jest na specjalnościach: nauczycielskiej i uniwersalnej. Absolwenci nabywają umiejętności z matematyki wyższej, programowania, analizy danych, dydaktyki oraz kwalifikacje nauczycielskie. Najlepsi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy naukowej i studiów doktoranckich.

 

Instytut wspiera działania oraz organizacje studenckie, promujące matematykę, nauczanie matematyki oraz popularyzację matematyki. Studenci mają możliwość udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej między innymi w ramach programu Erasmus+.

 

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu prowadzi badania naukowe w wielu dziedzinach matematyki (geometria, analiza, równania różniczkowe, statystyka, podstawy matematyki, dydaktyka matematyki, algebra). Organizuje i aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczestniczy w badaniach naukowych w ramach projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Matematyka (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Zgrany zespół nauczycieli akademickich otwiera unikalne możliwości kształcenia na specjalności matematyka nauczycielska (w zespole są czynni nauczyciele krakowskich szkół) oraz przygotowuje do wejścia na rynek pracy poza sektorem edukacyjnym poprzez naukę modelowania matematycznego, przekazywania kompetencji w zakresie IT oraz technik i strategii analizy i syntezy skomplikowanych problemów praktycznych w ramach specjalności matematyka uniwersalna (specjalność tylko na studiach stacjonarnych). Istnieje możliwość łączenia obu specjalności.

 

Praca po studiach 

Absolwent specjalności nienauczycielskiej bez trudu znajduje pracę w rozmaitych sektorach gospodarki opartej na wiedzy, w tym bankowym, ubezpieczeniowym, przemyśle i usługach IT. Absolwent specjalności nauczycielskiej otrzymuje wstępne przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne) do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po skończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie nauczania matematyki w szkołach podstawowych o ponadpodstawowych.

 

 

Matematyka (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

O kierunku

Zespół nauczycieli akademickich otwiera unikalne możliwości kształcenia na specjalności matematyka nauczycielska (w zespole są czynni nauczyciele krakowskich szkół) oraz przygotowuje do wejścia na rynek pracy poza sektorem edukacyjnym poprzez naukę modelowania matematycznego, przekazywania kompetencji w zakresie IT oraz technik i strategii analizy i syntezy skomplikowanych problemów  praktycznych.

 

Praca po studiach

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska przygotowany jest do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach związanych z kształceniem. Jest przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna – wychowawcy, osoby adaptacyjno-integrującej. Zdobywa także wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych. Absolwent matematyki bez trudu znajduje również pracę w rozmaitych sektorach gospodarki opartej na wiedzy, w tym bankowym, ubezpieczeniowym, przemyśle i usługach IT.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

9.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 109
interaktywne warsztaty z użyciem okularów VR „Liczy się Każdy Wymiar: Matematyka w Świecie Wirtualnym”
dr Grzegorz Malara, prof. UKEN | Instytut Matematyki

 

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, hol przed wejściem do Instytutu Matematyki na 1. piętrze
warsztaty „Logika na Planszy: Matematyczna Wyprawa”
(wyzwanie polegające na sprawdzeniu swoich umiejętności w grze logiczno-strategicznej przeciwko studentowi matematyki)
Koło Matematyków Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Instytut Matematyki

 

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, hol przed wejściem do Instytutu Matematyki na 1. piętrze
warsztaty „Klockowy Festiwal Fantazji”
(wydarzenie, podczas którego uczestnicy będą mogli wykorzystać klocki do przestrzennych konstrukcji)
Koło Matematyków Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Instytut Matematyki

 

12.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 109
warsztaty prezentujące wyniki wypracowane w ramach projektu Probability around us – Probability for everyone „Grafy i gry Penney’a – projekt PROPER”
dr Ireneusz Krech, prof. UKEN | Instytut Matematyki

DANE KONTAKTOWE

Instytut Matematyki

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 213a
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Matematyki