Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

O Instytucie

Historia Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej sięga powstania w 1978 roku Zakładu Wychowania Plastycznego – pierwszego w Polsce ośrodka łączącego zajęcia artystyczne z szerokim spektrum przedmiotów z zakresu teorii sztuki i pedagogiki. W istniejącej od 1946 roku Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) uruchomiono wówczas nowy kierunek studiów – wychowanie plastyczne. Jego siedzibą od początku istnienia są dwa zabytkowe budynki wzniesione na przełomie XIX i XX wieku przy ul. Mazowieckiej 43. Ponieważ z każdym rokiem zainteresowanie kierunkiem wzrastało, przybywało kadry i studentów, w roku 1993 utworzony został Instytut Wychowania Plastycznego, siedem lat później przemianowany na Instytut Sztuki. Dotychczasowy kierunek studiów zastąpiono w 2001 roku edukacją artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. W 2008 roku powołany został Wydział Sztuki, w skład którego wchodziła Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby – w roku 2011 przekształcona w Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, mający w swoim składzie, obok młodych artystów, także profesorów, którzy tworzyli kadrę macierzystego Zakładu Wychowania Plastycznego.

 

Nawiązując do tradycji, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej łączy nauczanie sztuki z kształceniem przyszłych nauczycieli i animatorów kultury. Programy zajęć pozwalają na wszechstronne rozwijanie zainteresowań studentów, dają szansę realizacji własnych projektów, łączenia artystycznej pasji z naukową refleksją. Obok tych związanych z malarstwem, rysunkiem i rzeźbą, działają pracownie intermediów, ceramiki artystycznej, a także powstają nowatorskie obejmujące digital painting, body art, rysunek narracyjny.

 

Instytut tworzą obecnie Katedra Malarstwa, Katedra Edukacji Artystycznej oraz Katedra Badań Artystycznych. Prowadzone są dwa kierunki: malarstwo – studia pierwszego stopnia oraz sztuka i edukacja – studia pierwszego i drugiego stopnia oferujące specjalności: nauczycielską oraz animacja kultury. Na studiach magisterskich animacja kultury jest otwarta dla licencjatów wszystkich kierunków studiów, natomiast specjalność nauczycielska dla licencjatów kierunków artystycznych (z możliwością uzupełnienia kursów koniecznych do uzyskania pełnych kwalifikacji pedagogicznych).

 

Poza działalnością dydaktyczną Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej jest organizatorem licznych wystaw, konkursów, konferencji naukowych, przygotowuje wydarzenia i projekty artystyczne takie jak: Nocne Malowanie prowadzone przez Pracownię 16 oraz Czarny Zakład to działania na żywo, performance malarsko-muzyczny, którego efektem jest wystawa uczestników: studentów, absolwentów i wszystkich zainteresowanych z zewnątrz; organizacja wystaw w ramach Cracow Gallery Weekend KRAKERS.

 

Instytut współpracuje z instytucjami w kraju i za granicą, są to między innymi: Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, UMCS w Lublinie. W Krakowie współdziała między innymi z ARTzoną/Centrum Kultury im. Cypriana Kamila Norwida i Centrum Sztuki Współczesnej Solvay. Rozwijana jest również współpraca w zakresie realizacji lub współtworzenia wydarzeń edukacyjnych z obszaru kultury i sztuki z instytucjami takimi jak Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Muzeum Narodowe w Krakowie, Małopolski Instytut Kultury, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Centrum Obywatelskie w Krakowie.

Malarstwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Na naszych studiach damy Wam bazowe umiejętności. Opanujecie tradycyjny warsztat i klasyczne techniki artystyczne. Będziecie je mogli wykorzystać podczas indywidualnych eksperymentów artystycznych szukając swojego stylu, podążając własną drogą przy naszym merytorycznym wsparciu.

 

Co oprócz zajęć z malarstwa?
Nie ograniczamy Was do pracy z płótnem i farbami. Możecie równolegle poznawać nowe media, rzeźbić, rysować. Do Was należy wybór. Łącząc różne metody artystycznej ekspresji powstaną ciekawe projekty w Waszych głowach i w realu. Studenci mają możliwość udziału w projektach i wystawach organizowanych wspólnie z prowadzącymi. Plan studiów zawiera wykłady z historii i teorii sztuki, filozofii z elementami estetyki oraz zajęcia między innymi z obszaru zarządzania projektami twórczymi, autopromocji i marketingu sztuki.

 

Od realistycznego studium natury do sztuki krytycznej i malarstwa w przestrzeni społecznej
Mamy cztery pracownie malarstwa – czterech mistrzów – cztery osobowości artystyczne. Studenci wybierają pod czyim kierunkiem rozwiną twórcze skrzydła. Który nurt jest im bliższy. Nie oznacza to jednak ograniczenia lecz otwarcie na kreację.

 

Nasze cele
Chcemy wyposażyć Was w narzędzia, zachęcić do eksperymentowania, szukania nowych dróg. Celem jest wszechstronny rozwój Waszych artystycznych umiejętności. Dzięki temu nasz absolwent będzie cechował się elastycznością i zaradnością na rynku pracy.

 

Praca dyplomowa
Licencjacka praca dyplomowa obejmuję prace artystyczną zrealizowaną w wybranej pracowni malarstwa z możliwością włączenia prac z dyscyplin pokrewnych oraz pisemną pracę teoretyczną z zakresu historii lub teorii sztuki. A jeżeli absolwent malarstwa chce nadal być naszym studentem to zapraszamy na kontynuację nauki na studiach magisterskich.

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

9.15–15.00
miejsce: ul. Mazowiecka 43
zwiedzanie sal i pracowni, konsultacje z pracownikami, pokaz prac studentów, możliwość dołączenia do prowadzonych zajęć (między innymi z prof. dr. hab. Piotrem Jarguszem, mgr Cecylią Malik i mgr. Stanisławem Wójcickim)
| Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

DANE KONTAKTOWE

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

Kraków, ul. Mazowiecka 43, pokój 23

telefon 12 662 66 72

imiea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej