Instytut Historii i Archiwistyki

O Instytucie

Instytut powstał w 1949 roku. Nasi pracownicy zatrudnieni w siedmiu katedrach podejmują różnorodną problematykę badawczą, a jej wyniki z powodzeniem publikują w wysoko punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wydają także monografie i dzielą się swoją wiedzą popularyzując historię.

 

Każdego roku organizujemy wiele konferencji naukowych, szkolimy nauczycieli, prowadzimy wykłady i warsztaty dla uczniów. Prężnie rozwija się nasza współpraca zagraniczna z uniwersytetami oraz instytucjami naukowymi – angielskimi, austriackimi, czeskimi, litewskimi, niemieckimi, słowackimi, węgierskimi czy ukraińskimi. Nasi pracownicy i doktoranci uczestniczą w licznych grantach krajowych i zagranicznych, natomiast studenci rozwijają swoje pasje w trzech sekcjach koła naukowego.

 

Prowadzimy także studia podyplomowe archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia i wiedza o społeczeństwie.

 

Instytut sprawuje patronat merytoryczny nad Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie.

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Program skupia się na teoretycznych i praktycznych problemach współczesnej archiwistyki oraz bardzo szeroko pojętym zarządzaniu dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną. Naszym dodatkowym atutem są zajęcia z zakresu informatologii, co w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego pozwala nabyć kompetencje przydatne w wykonywaniu każdej profesji.

 

Praca po studiach

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe to: archiwista, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją, infobroker. Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

  • archiwach państwowych,
  • archiwach zakładowych,
  • archiwach kościelnych,
  • instytucjach sektora prywatnego,
  • instytucjach kultury.

Absolwenci uzyskają kompetencje niezbędne w pracy urzędnika – będą specjalistami w zakresie koordynowania czynności kancelaryjnych oraz nabędą umiejętności elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zyskają przygotowanie do pracy w firmach brokerskich lub jako researcher w mediach i specjalistycznych działach dokumentacyjnych przedsiębiorstw i firm.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

10.00–10.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 337
wykład „Jak Polska wybijała się na niepodległość podczas Wielkiej Wojny?”
dr hab. Krzysztof Kloc, prof. UKEN | Instytutu Historii i Archiwistyki

 

 

11.00–11.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 337
wykład „Zbrodnia i kara. O przestępstwach i przestępcach w średniowieczu”
dr Dorota Żurek | Instytutu Historii i Archiwistyki

 

 

11.45–12.15
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 337
wykład „Termy rzymskie, czyli starożytny Rzymianin na wychodnym”
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UKEN | Instytutu Historii i Archiwistyki

DANE KONTAKTOWE

Instytut Historii i Archiwistyki

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki