Instytut Filologii Angielskiej

O Instytucie

Filologia angielska istnieje na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1991 roku, rozpoczynając od Nauczycielskiego Studium Języka Angielskiego. W ciągu 30 lat dynamicznie się rozwijała, poszerzając ofertę studiów oraz zwiększając liczbę studentów i pracowników. Zwieńczeniem tych przemian było wyodrębnienie się samodzielnego Instytutu Filologii Angielskiej ze struktur Instytutu Neofilologii w 2020 roku.

Filologia angielska (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Absolwent specjalności przekładoznawstwo posiada podstawową wiedzę dotyczącą teorii i praktyki tłumaczenia. Potrafi pracować w środowisku wielokulturowym, krytycznie analizować różne gatunki tekstów oraz sporządzać tłumaczenia pisemne nieskomplikowanych tekstów użytkowych, specjalistycznych i literackich. Wyboru specjalności dokonuje się po ukończeniu pierwszego roku studiów. Absolwent specjalności – komunikacja językowa/języki specjalistyczne posiada podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej pragmatyki komunikacji językowej, odmian języka i gatunków tekstów, języka mediów, turystyki i biznesu. Wyboru specjalności dokonuje się po ukończeniu pierwszego roku studiów.

 

 

Praca po studiach

Absolwenci specjalności przekładoznawstwo mogą znaleźć pracę:

  • w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe. radiowe i telewizyjne), w biurach podróży;
  • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

Absolwenci specjalności komunikacja językowa/języki specjalistyczne mogą znaleźć pracę:

  • w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne), w biurach podróży, w biurach tłumaczeń;
  • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

 

 

 

Filologia angielska (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

O kierunku

Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada wiedzę na temat podstaw psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki języków obcych, jak również odbywa praktyki zawodowe w szkole.

 

Praca po studiach

  • na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w tym w centrach e-learningowych korporacji;
  • w szkołach językowych, na lektoratach;
  • jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach wszystkich typów.

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

9.00–11.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 29)
spotkanie i rozmowy o studiach na specjalności nauczycielskiej
dr Yuliya Asotska-Wierzba | Instytut Filologii Angielskiej

 

 

11.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 29)
rozmowy o nauce Business English
mgr Agnieszka Piasecka | Instytut Filologii Angielskiej

 

 

11.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 29)
spotkanie i rozmowy o studiach na specjalności nauczycielskiej
dr Katarzyna Morena | Instytut Filologii Angielskiej

 

 

12.30–13.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 29)
rozmowy o studiach na specjalności przekładoznawczej
dr Ewelina Kwiatek | Instytut Filologii Angielskiej

DANE KONTAKTOWE

Instytut Filologii Angielskiej

Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Filologii Angielskiej