Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

O Instytucie

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych funkcjonuje od 1 października 2022 roku. Jednostka powstała na bazie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz kilkunastu osób z innych instytutów.

 

Tworzą go przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, pracownicy naukowo-badawczy i administracyjni, jak również praktycy skupieni w ośmiu katedrach (Katedrze Dziennikarstwa, Katedrze Etyki Społecznej, Mediacji i Negocjacji, Katedrze Polityki i Badań Społecznych, Katedrze Nauk o Państwie, Katedrze Stosunków Międzynarodowych, Katedrze Polityk Publicznych, Katedrze Polityki Pamięci oraz Katedrze Prawa i Etyki Mediów) i kilku interdyscyplinarnych centrach (między innymi Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda, Centrum Badań Młodzieży, Centrum Nauk o Politykach Publicznych, Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie, Laboratorium Dziennikarstwa Immersyjnego, Międzynarodowy Zespół Badawczy „History as an Instrument of the Contemporary International Conflicts”, Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Italian Studies”, Korczakowski Zespół Badawczy, Zespół Badawczy „Historia Myśli Geopolitycznej”, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad MOOC oraz Zespół Badawczy „Geopolityka, Geografia Polityczna i Wojskowa”).

 

Dodatkowo, w ramach Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych działają redakcje pięciu czasopism naukowych: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, „Youth in Central and Eastern Europe”, „Edukacja Etyczna”, „Przegląd Geopolityczny” oraz „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, a także cztery organizacje studenckie, których działalność związana jest z realizowanymi w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych kierunkami studiów: dziennikarstwem, etyką – mediacje i negocjacje, geopolityką, HR w mediach i organizacjach międzynarodowych, międzynarodową polityką społeczną i analityką oraz stosunkami międzynarodowymi.

 

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych dysponuje rozbudową bazą biblioteczną oraz jest w trakcie budowy centrum nowych technologii. Obecnie trwają prace nad dwoma nowymi kierunkami studiów: International relations oraz Media production. Jednocześnie, przygotowane jest rozszerzenie kierunku HR w mediach i organizacjach międzynarodowych o studia drugiego stopnia.

Dziennikarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

specjalności:

  • dziennikarstwo w nowych mediach
  • edukacja medialna i kompetencje cyfrowe
  • psychologia mediów i komunikacja wizerunkowa

O kierunku

Studia na kierunku dziennikarstwo pozwalają na uzyskanie niezbędnej wiedzę na odpowiednim poziomie teoretycznym, z jednoczesnym rozbudowanym modułem praktycznym, na który złożą się praktyki zawodowe oraz warsztaty praktycznych zastosowań wiedzy komunikologicznej, dziennikarskiej i informatycznej.

 

 

Praca po studiach 

Absolwenci, dzięki zdobytym umiejętnościom projektowania i przekazu informacji, znajdą zatrudnienie w agencjach public relations, agencjach reklamowych i brandingowych, ośrodkach badań społecznych i badania rynku, w biurach prasowych, działach personalnych i HR, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

9.00–10.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Negocjacje w kulturach świata”
mgr Marcin Łubiński | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 119
pokaz gry strategicznej „Zajęcia taktyczne z geostrategii, bazujące na symulatorze gry wojennej”
Studenckie Koło Geopolityków IDSM | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 467
warsztaty dziennikarskie „Jak działa kamera, prompter i inne narzędzia dziennikarskie”
Dziennikarskie Koło Naukowe IDSM | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

10.05–10.25
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Negocjacje w kulturach propartnerskich”
Justyna Klimczyk (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

10.30–10.50
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Zarządzanie i samorealizacja w organizacji ZHP”
Agnieszka Burtan (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

10.55–11.15
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Perswazja, manipulacja, reguły Cialdiniego”
Kamil Bański, Karolina Dziedzic (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

11.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 539
panel dyskusyjny „Media społecznościowe i fake newsy”
Studenckie Koło Naukowe Politologów IDSM | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

11.25–11.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Komunikacja bez przemocy”
Julia Rajda, Alicja Zarzycka (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

11.50–12.10
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Zarządzanie zespołem – jak skutecznie motywować zespół?”
Wojciech Stoch (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

12.15–12.35
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Techniki manipulacyjne w negocjacjach”
Weronika Pitera, Magdalena Żurek (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

12.40–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Komunikowanie w grupie. Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu projektami”
Julia Czuban, Nikola Matyja (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

13.10–13.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Aktywne słuchanie i jego rola w procesie komunikacji”
Beata Kołodziej (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

13.35–13.55
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Jak przemawiać, aby być słuchanym”
Gabriela Bylica (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

14.00–14.20
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Public Relations – wewnątrz i na zewnątrz”
Julia Czapelska, Zuzanna Głowania (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

 

14.25–14.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 419
wykład „Organizacje – misja, wizja, cel”
Emilia Broda, Kornelia Gręda (Koło Naukowe Mediatorów i Negocjatorów) | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

DANE KONTAKTOWE

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 420
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych