Instytut Sztuki i Designu

O Instytucie

Historia Instytutu sięga 1978 roku, kiedy został utworzony Zakład Wychowania Plastycznego, przekształcony w roku 2000 w Instytut Sztuki, a następnie od 2008 roku Wydział Sztuki. Od 2019 roku instytuty wchodzące w skład Wydziału Sztuki kontynuowały swoją działalność jako samodzielne jednostki badawczo-dydaktyczne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 2021 roku dwa największe instytuty – Instytut Grafiki i Wzornictwa oraz Instytut Sztuki Mediów zostały połączone tworząc Instytut Sztuki i Designu.

 

W Instytucie realizowane są programy naukowo-badawcze i granty; organizowane ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, wystawy, konkury i projekty interdyscyplinarne. Obszar badawczy Instytutu jest bardzo szeroki o obejmuje między innymi: grafikę warsztatową, multimedialną i cyfrową, ilustrację, rysunek, malarstwo, projektowanie graficzne, komunikację wizualną, typografię, wystawiennictwo, wzornictwo, ceramikę, szkło, projektowanie przestrzenni, animację, audio art, fotografię, game dev, multimedia, intermedia, techniki nietypowe, papier i książkę, psychofizjologię widzenia, animację kultury, historię designu, historię grafiki, historię sztuki, sztukę krytyczną, sztukę społeczną, teorię sztuki, poszerzoną rzeczywistość (AR), wirtualną rzeczywistość (VR).

Design (studia pierwszego stopnia stacjonarne)

O kierunku

Kierunek design przygotowuje studentów do wykonywania zawodu projektanta produktu (Product Design – projektowanie przedmiotów codziennego użytku) oraz do podjęcia alternatywnej działalności kreatywnej związanej z szeroko pojętym designem, między innymi z projektowaniem przestrzeni, wnętrz, grafiką użytkową oraz sztuką wizualną. Studia zapewniają wielowymiarowe podejście do dyscypliny projektowej oferując szereg kursów teoretycznych i laboratoryjnych. W ramach kursów teoretycznych realizowane są istotne zagadnienia z zakresu teorii i historii sztuki, designu oraz współczesnych tendencji w projektowaniu. Na kursach praktycznych studenci opanowują i doskonalą umiejętności warsztatowe, zarówno pod względem artystycznym (rysunek, działania wizualne), jak i projektowym. Zdobywają fachową wiedzę dotyczącą zasad ergonomii, metodyki, marketingu produktu, innowacji i nowych technologii, ale również tradycyjnych metod. Nabywają umiejętności sprawnego posługiwania się niezbędnymi w projektowaniu programami do grafiki 2D i 3D. Poznają i wykorzystują zasady projektowania uniwersalnego. Wykonują projekty eksperymentalne, poszukując nowych materiałów i możliwości ich zastosowania w projektowanych obiektach.

 

Praca po studiach 

Kierunek design przygotowuje do podjęcia pracy projektanta wzornictwa zarówno w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej i projektowania w oparciu o autorskie pomysły projektowe, jak i na stanowisku projektanta w biurach projektowych, a także świadczenia usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

9.00–15.00
miejsce: ul. Podbrzezie 3
cogodzinne zwiedzanie budynku (różne kierunki); spotkania/rozmowy (Design, KW, DD, koła naukowe); gra organizowana przez studentów/studentki DD oraz Koło Naukowe 2Immerse; wystawa prac studenckich kierunku komunikacja wizualna w galerii „Lorem Ipsum”; wystawa dydaktyków i dydaktyczek w galerii „Podbrzezie”;  warsztaty robienia pinów i kolaży w drukarni (Koło Naukowe Gilotyna)
| Instytut Sztuki i Designu

 

 

11.00–13.00
miejsce: ul. Mazowiecka 43, sala 01 (pracownia technik graficznych)
„Tajniki pracy przy wklęsłodruku”
(Doświadczysz magii tego procesu i będziesz mógł własnoręcznie poczuć, jak działa ta fascynująca technika. Pozwól się wciągnąć w świat grafiki.) mgr Paweł Wątroba | Instytut Sztuki i Designu

 

 

12.00–14.00
miejsce: ul. Podbrzezie 3, sala 3.3
warsztaty robienia zinów
studentki komunikacji wizualnej | Instytut Sztuki i Designu

DANE KONTAKTOWE

Instytut Sztuki i Designu

Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Sztuki i Designu