Instytut Neofilologii

O Instytucie

Początki Instytutu Neofilologii sięgają 1991 roku. W jego skład wchodziły wtedy: Katedra Językoznawstwa, Katedra Literatur Zachodnioeuropejskich, Katedra Historii Cywilizacji Europejskich, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego oraz Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego. Datą znaczącą w historii Instytutu Neofilologii jest rok 2003, kiedy to nastąpiło jego połączenie z Instytutem Filologii Rosyjskiej, powstałym jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku.

 

Dyrektorami nowego Instytutu Neofilologii byli w latach poprzednich: prof. dr hab. Stanisław Karolak; dr hab. Teresa Muryn, prof. AP; dr hab. Teresa Żeberek, prof. AP; dr hab. Ryszard Siwek, prof. UP; dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP; dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP. Obecnie Dyrektorem Instytutu Neofilologii jest dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UKEN.

 

Po wyodrębnieniu się w 2020 roku Instytutu Filologii Angielskiej obecnie w skład Instytutu Neofilologii wchodzi pięć filologii obcych: filologia germańska (kierowana przez dr hab. Angelę Bajorek, prof. UKEN); filologia hiszpańska (kierowana przez dr hab. Martę Cichocką, prof. UKEN); filologia rosyjska (kierowana przez dr. hab. Bogumiła Ostrowskiego, prof. UKEN); filologia romańska (kierowana przez dr Małgorzatę Niziołek); filologia włoska (kierowana przez dr Agnieszkę Liszkę-Drążkiewicz).

 

Pracownicy Instytutu Neofilologii prowadzą badania naukowe w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, przekładoznawstwa, dydaktyki nauczania języków obcych, współpracując z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.

 

Oferta edukacyjna Instytutu jest różnorodna i obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w obrębie różnych specjalizacji, a także studia podyplomowe oraz kursy językowe w zakresie wszystkich wymienionych filologii. Studia neofilologiczne umożliwiają studentom udział w programie podwójnych dyplomów (Francja, Rosja).

 

W Instytucie Neofilologii działają studenckie koła naukowe, w których studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania literaturą, językiem, przekładem.

Filologia germańska (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

specjalności:

  • nauczycielska
  • nauczycielska z modułem biznesowym
  • język niemiecki w biznesie

O kierunku
Filologia germańska pierwszego stopnia to przede wszystkim intensywny rozwój językowy. Celem nauki jest osiągnięcie biegłości językowej na poziomie bliskim C1 oraz zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu literatury, kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także samego języka niemieckiego. Dzięki możliwości wyboru specjalności kandydat samodzielnie kształtuje swoją ścieżkę edukacyjną.

 

Praca po studiach 

  • w korporacjach międzynarodowych,
  • w biurach tłumaczeń,
  • w sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne),
  • w branży turystycznej,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą klienta niemieckojęzycznego na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego,
  • w jednostkach administracji publicznej,
  • w szkołach językowych.

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

9.00–15.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 33)
9.00–10.00: przywitanie, zaprezentowanie oferty studiów
10.00–11.00: spotkanie i rozmowy z prowadzącymi i ze studentami pierwszego roku
11.00–12.00: quiz wiedzy o Francji, śpiewanie francuskich piosenek
12.00–13.00: prezentacje multimedialne/poczęstunek
13.00–15.00: spotkanie i rozmowy z prowadzącymi i ze studentami trzeciego roku | Instytut Neofilologii (filologia romańska)

 

 

9.30–10.00
miejsce: Microsoft Teams (meeting ID: 318 530 183 909, passcode: 59r4Dn)
wykład „Kilka słów o frazeologii rosyjskiej”
mgr Agata Jankowicz | Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)
dołącz do spotkania

 

 

10.00–10.30
miejsce: Microsoft Teams (meeting ID: 318 530 183 909, passcode: 59r4Dn)
wykład „Filolog to nie tylko nauczyciel” mgr Iwona Jagła | Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)
dołącz do spotkania

 

 

10.30–11.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 542
quiz „Poznaj Włochy. Viaggio in Italia”
mgr Stefano Deflorian | Instytut Neofilologii (filologia włoska)

 

 

10.30–11.30
miejsce: ul. Studencka 5, sala 107
wykład „Miejsce Ukrainy we współczesnej Europie” i spotkanie organizacyjne z kandydatami
dr Marcin Dziwisz | Instytut Neofilologii (filologia ukraińska)

 

 

11.00–11.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 542
wykład o kuchni włoskiej i o podstawach wymowy języka włoskiego „Gastronomia e pronuncia”
dr Sebastiano Scarpel | Instytut Neofilologii (filologia włoska)

 

 

11.30–15.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 465
rozmowy ze studentami filologii hiszpańskiej, konkursy i quizy dotyczące kultury krajów hiszpańskojęzycznych
studenci | Instytut Neofilologii (filologia hiszpańska)

 

 

13.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 465
spotkanie online ze studentką przebywającą na stypendium w Argentynie i sesja quizów
| Instytut Neofilologii (filologia hiszpańska)

DANE KONTAKTOWE

Instytut Neofilologii

ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.germanska@up.krakow.pl
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl
filologia.rosyjska@up.krakow.pl
filologia.ukrainska@up.krakow.pl

 

ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.wloska@up.krakow.pl
filologia.romanska@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Neofilologii