Instytut Nauk o Informacji

O Instytucie

Instytut Nauk o Informacji to jednostka dydaktyczno-naukowa zajmująca się kształceniem w zakresie zawodów informacyjnych i badaniami z obszaru bibliologii i informatologii.

 

Prowadzimy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Doraźnie organizujemy też warsztaty oraz specjalistyczne seminaria. Pracownicy Instytutu Nauk o Informacji prowadzą badania z zakresu: informacji naukowej, architektury informacji, historii książki i prasy, antropologii książki, badań rynku książki i mediów oraz czytelnictwa, naukoznawstwa i biblioterapii. Instytut Nauk o Informacji jest jedną z najstarszych placówek tego typu w kraju. Działa nieprzerwanie od 1973 roku. Do końca 2018 roku wypromowaliśmy blisko 4 tysiące specjalistów (magistrów i licencjatów). Wielu absolwentów Instytutu Nauk o Informacji zajmuje aktualnie wysokie stanowiska w instytucjach kultury i mediach lub podjęło kształcenie na studiach doktorskich.

Architektura informacji (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Architekt informacji to osoba: tworząca strukturę lub mapę informacji, która pozwala innym znaleźć własną ścieżkę do wiedzy; która projektując konstrukcję informacyjną, potrafi uwzględnić jednocześnie potrzeby użytkownika oraz interesy instytucji utrzymującej serwis; mająca za zadanie ułatwić użytkownikom zarówno zrozumienie skomplikowanych treści, jak i ich szybkie odnalezienie. W związku z tym dba o łatwość w wyszukiwaniu treści, odpowiednią nawigację, zastosowanie właściwych nazw dla różnych etykiet, grupowanie informacji, a także nadawanie im hierarchii.

 

Studiując u nas nauczysz się:

  • projektowania przestrzeni informacyjnych;
  • projektowania funkcjonalnego komunikatu wizualnego;
  • posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania;
  • badania, analizowania i oceniania przestrzeni informacyjnych;
  • wizualizowania informacji oraz architektury stron internetowych.

 

Praca po studiach 

  • sektor prywatny: branża IT, korporacje, portale i serwisy internetowe, agencje interaktywne, agencje marketingowe;
  • sektor publiczny: urzędy wszystkich szczebli, państwowe i samorządowe instytucje kultury;
  • sektor pozarządowy: fundacje, stowarzyszenia.

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

DANE KONTAKTOWE

Instytut Nauk o Informacji

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Nauk o Informacji