Instytut Filologii Polskiej

O Instytucie

Instytut Filologii Polskiej oferuje cztery kierunki studiów: filologię polską (ze specjalnościami), kulturoznawstwo i wiedzę o mediach, Media Content & Creative Writing, biolingwistykę z komunikacją kliniczną. Każdy kierunek to kilkadziesiąt różnorodnych kursów, umożliwiających zdobycie kompetencji cenionych w branżach kreatywnych. Nasi absolwenci i absolwentki znajdują zatrudnienie w systemie edukacji, usługach publicznych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, instytucjach kultury, mediach, przemyśle i biznesie. Studia w Instytucie Filologii Polskiej umożliwiają nabycie umiejętności analitycznych i krytycznych, budują wszechstronność intelektualną i wrażliwość wielokulturową, szczególnie cenioną w XXI wieku.

 

Wierzymy, że edukacja i kultura są siłami napędowymi wydarzeń społecznych i politycznych. Kadra Instytutu Filologii Polskiej to uznani na arenie międzynarodowej literaturoznawcy, językoznawcy, krytycy sztuki, filmoznawcy, dydaktycy, kulturoznawcy i medioznawcy. Aktywne badania naszych pracowników stanowią podstawę kształcenia, co przekłada się na innowacyjne programy studiów, uwzględniające między innymi zajęcia wykładowe, konwersatoria, warsztaty i lektoraty języków obcych. W ramach praktyk studenckich i wizyt studyjnych współpracujemy ze szkołami, gabinetami logopedycznymi, instytucjami kultury i lokalnymi mediami, dzięki czemu nasi absolwenci i absolwentki mają stały kontakt z rynkiem pracy. Motywujemy do działalności w organizacjach studenckich, do wyjazdów zagranicznych i korzystania z usług doradztwa zawodowego.

Filologia polska (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Studia licencjackie to pierwszy krok do uzyskania wyższego wykształcenia. Na kierunku filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia, w roku akademickim 2024/2025 będą prowadzone dwie specjalności. Każda realizuje odpowiednio sprofilowany program kształcenia.

 

Praca po studiach

  • specjalność nauczycielska (polonistyczna) – absolwent/ka jest przygotowany/a – dzięki realizacji zajęć bloku kształcenia psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego – do pogłębiania wiedzy i poszerzania kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych na studiach drugiego stopnia, których ukończenie pozwoli uzyskać pełne uprawnienia nauczycielskie.
  • specjalność edytorstwo i komunikacja medialna – absolwent/ka jest przygotowany/a do wykonywania zawodów związanych z branżą medialną, komunikacją publiczną i działalnością wydawniczą; posiada umiejętności niezbędne do tworzenia różnorodnych tekstów i ich krytycznej analizy; studia przygotowują do pracy w agencjach content marketingowych (jako content manager i/lub copywriter), w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych i marketingowych (na przykład na stanowisku redaktora wydawniczego oraz korektora – proofreadera); a także w innych zawodach wymagających kreatywności oraz umiejętności tworzenia treści; absolwenci specjalności potrafią projektować różnego typu publikacje w profesjonalnych programach komputerowych, posiadają wiedzę na temat rynku wydawniczego i działalności poligraficznej, dzięki czemu mogą się zajmować koordynacją procesu wydawniczego; praktyki zawodowe odbywają w redakcjach czasopism, portali internetowych, radiu lub telewizji; absolwenci/ki są również przygotowywani do pogłębiania wiedzy na studiach drugiego stopnia.

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

10.00–11.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 444
wykład „Mowa w świetle biolingwistyki i lingwistyki edukacyjnej”
prof. dr hab. Mirosław Michalik | Instytut Filologii Polskiej

DANE KONTAKTOWE

Instytut Filologii Polskiej

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563

telefon 12 662 61 44

polon@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej