Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

O Instytucie

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od kilku lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego i cyberbezpieczeństwa.

 

Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami, między innymi Akademią Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Wojskową Akademią Techniczną. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe Instytut prowadzi stałą współpracę z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy, między innymi Siłami Zbrojnymi RP, z Komendą Wojewódzka Policji w Krakowie, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Krakowa.

Bezpieczeństwo międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, potwierdzony stosownym dyplomem oraz znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kierunek ten odpowiada na zapotrzebowanie dostosowania kształcenia intelektualnych elit do warunków w zmiennym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa oraz układzie sił geopolitycznych na świecie.

 

Absolwent kierunku uzyska wiedzę odnoszącą się do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych. Będzie znał zasady funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem, będzie znał zagadnienia szczegółowe z dziedziny zagrożeń militarnych, demograficznych, geopolitycznych, energetycznych i ekonomicznych na poziomie zarówno regionalnym, jak i globalnym. Absolwent kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będzie przygotowany do: podejmowania sprawnej komunikacji społecznej i politycznej, tworzenia oryginalnych rozwiązań analitycznych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

Praca po studiach 

Studia kształcą specjalistów bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności analitycznych i prognostycznych. Przygotowują specjalistów do podjęcia pracy w: instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej w tym w resorcie spraw zagranicznych, wewnętrznych, obrony narodowej, organizacjach pozarządowych i komórkach organizacyjnych zajmujących się współpracą międzynarodową sił zbrojnych, policji, służb granicznych, służb specjalnych, podmiotów ochrony ludności, prywatnych agencjach specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

DANE KONTAKTOWE

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@uken.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki