Rekrutacja

Pytajcie… o kryteria przyjęć na wszystkie kierunki studiów, o zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego, o wymagane w procesie rekrutacji dokumenty, o nowości w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu i o wszystko, co tylko przyjdzie Wam do głowy.

Biuro Rekrutacji

telefon 12 662 60 93      rekrutacja@uken.krakow.pl

Możecie również pisać bezpośrednio do:
• Rafała Birgiela (rafal.birgiel@uken.krakow.pl)
• Anity Paździo (anita.pazdzio@uken.krakow.pl)